Privacy Policy

Dit is het privacystatement van BabyOpVakantie / Travel Family Media. BabyOpVakantie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61338176. BabyOpVakantie houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Reacties

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd), kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

E-mail

Wanneer je per via e-mail contact met ons zoekt: jouw naam, jouw (e-mail)adres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden;

Cookies

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) plaatsen we de volgende soorten cookies

  • Verwerken wij door middel van het plaatsen van analytische cookies, jouw unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van jouw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.
  • Worden zogenaamde affiliate cookies op jouw computer geplaatst. Hiermee kunnen onze affiliates (partners, zoals Bol.com) nagaan of wij recht hebben op een vergoeding bij een aankoop die door jou wordt gedaan nadat je onze website hebt bezocht; en
  • Kunnen wij naar aanleiding van verzoeken van derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties,overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan, indien Gezin op Reis daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website .

Hoe lang bewaren we je data

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor de bewaartermijn van de door ons gebruikte cookies geldt dat deze per cookie verschilt. De bewaartermijn loopt van de duur van een sessie tot 20,5 jaar. Bij sommige browsers (waaronder Chrome) kun je zelf (door te klikken op het slotje links van de adresbalk) per cookie nagaan hoe lang deze wordt bewaard.

In jouw browserinstellingen kun je voorkomen dat er cookies worden geplaatst en geplaatste cookies ook zelf wissen. 

Welke rechten heb je over je date

U kunt ons vragen dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.